Zachęcamy do skorzystania z ulgi na robotyzację, która pozwoli przedsiębiorcy zdjąć część kosztów poniesionych na inwestycję w robota przemysłowego w latach 2022- 2026.Cobot

Z ulgi mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy zainwestują w zrobotyzowane stanowisko, bez względu na formę prowadzonej działalności ( PIT i CIT) czy wielkość przedsiębiorstwa, a także wielkość inwestycji.

Co będzie można odliczyć?

 • koszty zakupu nowych:
  • robotów przemysłowych (robot, cobot);
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, funkcjonalnie z nimi związanych; np naszej produkcji systemu pakowania opartego na Cobocie Przemysłowym
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi;
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego sterowania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych;
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych;
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.

 

Poniżej linki do artykułów , podstaw prawnych, zachęcamy do lektury:

Dz.U.2021.1800  Art.  38eb.   [Ulga na robotyzację]