Dozowanie

ROZLEWACZKA NP1 . Seria

Rozlewaczka ciśnieniowa serii NP1 przeznaczona jest do napełniania opakowań z PCV lub PET płynami niepieniącymi. Napełnianie odbywa się do określonego wcześniej stałego poziomu. Nadmiar płynu przelewa się do zbiornika zasilającego. Rozlewaczka pracuje w cyklu automatycznym. Butelki przemieszczane na transporterze płytkowym są zatrzymywane i centrowane pod nalewakami. Po napełnieniu następuje zmiana opakowań.

Wszystkie elementy rozlewaczki stykające się z produktem wykonane są z materiałów dopuszczonych do kontaktu z produktami spożywczymi (stal w gat. AISI 316, teflon). Elementy konstrukcyjne wykonane są ze stali w gatunku AISI 304. Strefa pracy chroniona osłonami.

ROZLEWACZKA NPV . Seria

Urządzenie przeznaczone jest do dozowania różnego rodzaju substancji płynnych do opakowań PET, PE, i szklanych. Zbudowana jest na bazie systemu objętościowego . Ten układ daje gwarancję powtarzalności dozy. Napełniane opakowania podawane są automatycznie pod nalewaki , które opuszczone w głąb butelki, w miarę jej napełniania podnoszą się do góry, co zapobiega pienieniu się produktu. Ruch ten wykonywany jest za pomocą układu serwomotoru. Wielkość dozy wybierana jest z Panelu operatora. Regulacja dozy odbywa się za pomocą układu Servomotoru.

Nalewarka wyposażona jest w osłony zabezpieczające.

Monoblock

Kompletne urządzenie przeznaczone do dozowania i zamykania różnego rodzaju substancji płynnych do słoiczków. Zbudowana jest w oparciu o koło obrotowe które prowadzi opakowania do każdej ze stacji. Standardowe rozwiązanie oferuje stację dozowania( jedno lub wieloetapowego ), układu nakładania i zgrzewania platynki, stacji zamykania opakowań.

Dozowanie zbudowana jest na bazie systemu objętościowego . Ten układ daje gwarancję powtarzalności dozy. Napełniane opakowania podawane są automatycznie pod nalewaki , które opuszczone w głąb butelki/słoika, w miarę jej napełniania podnoszą się do góry, co zapobiega pienieniu się produktu. Ruch ten wykonywany jest za pomocą układu serwomotoru. Wielkość dozy wybierana jest z Panelu operatora. Regulacja dozy odbywa się za pomocą układu Servomotoru.

Układ Monoblocku wykonany jest w zamkniętej obudowie bezpieczeństwa.

Menu