Nalewarki

Nalewarka – seria LABOLINE F – system objętościowy(tłokowy)

Urządzenie przeznaczone jest do dozowania różnego rodzaju substancji płynnych do opakowań PET, PE, i szklanych. Zbudowaliśmy ją na bazie systemu objętościowego (tłokowego) . Ten układ daje gwarancję powtarzalności dozy. Napełniane opakowania podawane są automatycznie pod nalewaki , które opuszczone w głąb butelki, w miarę jej napełniania podnoszą się do góry, co zapobiega pienieniu się produktu. Ruch ten wykonywany jest za pomocą układu serwomotoru. Wielkość dozy wybierana jest z Panelu operatora. Regulacja dozy odbywa się za pomocą silników serwo.

Nalewarka wyposażona jest w osłony zabezpieczające oraz wygodny pulpit sterowniczy z panelem dotykowym.

Nalewarka – seria LABOLINE F – system przelewowy

Nalewarka z serii LABOLINE F oparta o system przelewowy przeznaczona jest do napełniania opakowań z PCV lub PET płynami niepieniącymi. Napełnianie odbywa się do określonego wcześniej stałego poziomu. Nadmiar płynu przelewa się do zbiornika zasilającego. Rozlewaczka pracuje w cyklu automatycznym. Butelki przemieszczane na transporterze płytkowym są zatrzymywane i centrowane pod nalewakami. Po napełnieniu następuje zmiana opakowań.

Wszystkie elementy rozlewaczki stykające się z produktem wykonane są z materiałów dopuszczonych do kontaktu z produktami spożywczymi (stal w gat. AISI 316, teflon). Elementy konstrukcyjne wykonane są ze stali w gatunku AISI 304. Strefa pracy chroniona osłonami. Obsługa poprzez wygodny pulpit sterowniczy z panelem dotykowym.

Monoblock – seria LABOLINE FCL – system objętościowy (tłokowy)

Kompletna maszyna przeznaczona do dozowania i zamykania różnego rodzaju substancji płynnych do słoiczków. Zbudowana jest w oparciu o koło obrotowe które prowadzi opakowania do każdej ze stacji. Standardowe rozwiązanie oferuje stację dozowania ( jedno lub wieloetapowego ), układu nakładania i zgrzewania platynki, stacji zamykania opakowań.

Dozowanie zbudowana jest na bazie systemu objętościowego . Ten układ daje gwarancję powtarzalności dozy. Napełniane opakowania podawane są automatycznie pod nalewaki , które opuszczone w głąb butelki/słoika, w miarę jej napełniania podnoszą się do góry, co zapobiega pienieniu się produktu. Ruch ten wykonywany jest za pomocą układu serwomotoru co daje pełną kontrole zagłębienia nalewaka. Wielkość dozy wybierana jest z Panelu operatora. Regulacja dozy również odbywa się za pomocą układu objętościowego napędzanego silnikiem serwo.

Układ Monoblocku wykonany jest w zamkniętej obudowie bezpieczeństwa, a panel dotykowy daje nie powtarzalne możliwości parametryzacji procesu.

Menu